Ole Petter Baugerød Stokke sin
tekst & kode & video & foto & musikk & CV

forbruker

pingpong

surr